Nguyên lý hoạt động của kích thanh răng

Kích thanh răng là bộ phận dùng để nâng vật đầy vật hay di chuyển các máy khoan, máy đống cọc đến vị trí thi công trong công trình.

1. Cấu tạo của kích thanh răng:

nguyen-ly-hoat-dong-cua-kich-thanh-rang-2

1 – Kích thanh răng

2 – Thân kích

3 – Thanh răng

4 – Chén đội

5 – Vấu móc vật

6 – Tay quay

7 – Truyền động bánh răng

8 – Bánh răng nâng

– Thanh răng ăn khớp với bánh răng nâng và được lắp trượt trong thân kích ; trên thanh răng có chén đội ở đỉnh và vấu móc vật ở phần chân thanh răng.

– Cụm dẫn động gồm tay quay, bộ truyền bánh răng và bánh răng nâng . Trục của tay quay có bố trí phanh cóc .

2. Nguyên lý hoạt động của kích thanh răng

nguyen-ly-hoat-dong-cua-kich-thanh-rang-1

Khi quay tay quay theo chiều nâng (theo hình vẽ là cùng chiều kim đồng hồ), qua bộ truyền bánh răng 6 sẽ dẫn động bánh răng nâng 7 quay theo chiều ngược li. Bánh răng 7 sẽ đẩy thanh răng 2 trượt lên để nâng vật. Trường hợp vật cần nâng nằm sát mặt đất thì dùng vấu 4 để móc vật thay vì dùng chén đội 3. Phanh cóc 8 có tác dụng phanh giữ vật ở độ cao nào đó theo yêu cầu và bảo đảm an toàn, không cho phép tay quay quay ngược lại dưới tác dụng của trọng lượng vật nâng. Khi muốn hạ vật thì gỡ cóc hãm khỏi bánh cóc, vật nặng tự hạ xuống do trọng lượng bản thân, khi đó tay quay sẽ quay theo chiều ngược lại.