Tag Archives: khí nén

Những đặc trưng cơ bản của khí nén

Khí nén có những đặc trưng cơ bản sau: - Về số lượng:  Vô hạn do không khí có sẵn ở mọi nơi - Về vận chuyển: Có thể vận chuyển dễ dàng bằng đường ống trong một khoảng cách nhất