Tag Archives: máy nâng kiểu cần trục

Phân loại và cơ cấu di chuyển của máy nâng kiểu cần

Máy nâng kiểu cần thường được lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng, thiết bị có độ ổn định cao, đảm bảo an toàn trong thi công công trình. 1. Phân loại:  -  Theo số dầm, cầu

Máy nâng kiểu cần trục

1. Ưu, nhược điểm của cần trục Ưu điểm: - Có độ ổn định cao - Không cần phải sử dụng đối trọng để chống lật như máy nâng kiểu cần. Nhược điểm: - Sử dụng cần trục chỉ nâng