Tag Archives: nguyên lý hoạt động của kích thanh răng

Nguyên lý hoạt động của kích thanh răng

Kích thanh răng là bộ phận dùng để nâng vật đầy vật hay di chuyển các máy khoan, máy đống cọc đến vị trí thi công trong công trình. 1. Cấu tạo của kích thanh răng: 1 – Kích thanh