Tag Archives: pa lăng điện

Đặc điểm của Pa lăng xích và Pa lăng điện

1.  Pa lăng xích -  Pa lăng xích là thiết bị nâng độc lập hoạt động dựa trên việc dùng sức người làm nguồn động lực, được sử dụng để kéo vật lên cao hoặc theo phương ngang, sau khi