Tag Archives: phân loại cần trục tháp

Cần trục tháp

Cần trục tháp là thiết bị hỗ trợ nâng nguyên vật liệu trong các công trình xây dựng. Nó có đặc điểm và được phân loại thành những kiểu sau. 1. Đặc điểm cấu tạo chung cần trục tháp -