Tag Archives: phân loại máy nâng kiểu cần

Phân loại và cơ cấu di chuyển của máy nâng kiểu cần

Máy nâng kiểu cần thường được lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng, thiết bị có độ ổn định cao, đảm bảo an toàn trong thi công công trình. 1. Phân loại:  -  Theo số dầm, cầu