Tag Archives: trạm bê tông

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60M3/H (HZS60)

  Thông tin chi tiết: Trạm trộn bê tông với công suất trộn lên đến 60m3/h, thích hợp với các công trình xây dựng lớn và vừa. Trạm trộn bê tông 60m3/h dùng máy trộn bê tông JS1000, phễu cấp liệu

Đặc điểm của trạm cố định và trạm tạm thời

1. Trạm trộn cố định - Chuyên dùng để phục vụ cho công tác xây lắp của một công trình xây dựng đồng thời cung cấp bê tông thương phẩm trong một phạm vi bán kính hoạt động nhất định