Cần trục tháp

Cần trục tháp là thiết bị hỗ trợ nâng nguyên vật liệu trong các công trình xây dựng. Nó có đặc điểm và được phân loại thành những kiểu sau.

can-truc-thap-1

1. Đặc điểm cấu tạo chung cần trục tháp

–  Đây là dạng cần trục tháp lắp đặt cố định, có đầu tháp quay, sử dụng xe con di chuyển trên cần nằm ngang để thay đổi tầm với.

–  Thân thấp thiết kế dạng giàn thép không gian, bao gồm nhiều đoạn lắp ghép lại với nhau bằng các mối ghép bu lông. Đầu tháp có thể chuyển động quay được trên đoạn tháp trên cùng.

–  Cần tháp và cần đặt đối trọng được lắp khớp với đầu tháp và được neo giữ nằm ngang, chúng có thể hạ xuống hoặc nâng lên được khi cần thiết.

–  Cáp kéo giúp xe con di chuyển để thay đổi tầm với. Pa lăng nâng vật có các puli cố định lắp trên xe con. Cột ráp nối dùng để thay đổi chiều cao của thân tháp

2. Phân loại cần trục tháp

Theo đặc điểm làm việc của thân tháp: 

–  Cần trục tháp có thân tháp quay

–  Cần trục tháp có thân tháp không quay ( đầu tháp quay)

Theo dạng cần của cẩu tháp: 

–  Cần trục tháp có cần nâng hạ

–  Cần trục tháp có cần đặt nằm ngang

Theo khả năng di chuyển :

–  Cần trục tháp đặt cố định

–  Cần trục tháp di chuyển trên ray.

Theo khả năng thay đổi độ cao:

–  Cần trục tháp cố định không thay đổi được độ cao

–  Cần trục tháp tự nâng, có thể tăng dần độ cao bằng cách nối dài thêm thân tháp.

–  Cần trục tháp tự leo, cần trục leo dần lên cao theo sự phát triển độ cao của công trình.