Nguyên lý hoạt động máy nén khí

Máy nén khí được dùng để tạo ra áp lực cao giúp vận hành các thiết bị khác hoạt động thi công liên tục.

nguyen-ly-hoat-dong-may-nen-khi-1

1. Nguyên lý hoạt động của máy nén khí

Áp suất được tạo ra từ máy nén, ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện hoặc của động cơ đốt trong được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt năng để phục vụ cho việc sử dụng.
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy nén khí:

nguyen-ly-hoat-dong-may-nen-khi-2
2. Phân loại máy nén khí theo nguyên lý hoạt động

– Nguyên lý thay đổi thể tích:

Không khí được dẫn vào buồng chứa, khi đó thể tích của buồng chứa sẽ nhỏ lại. Dựa theo định luật Boy-Mariotte,áp xuất trong buồng chứa sẽ tăng lên. Các loại máy nén khí hoạt động theo nguyên lý này bao gồm: máy nén khí píttong,cánh gạt,bánh răng…

– Nguyên lý động năng:

Không khí được dẫn vào buồng chứa, ở đó áp suất khí nén được tạo ra bằng động năng bánh dẫn. Nguyên lý này tạo ra lưu lượng và công suất rất lớn ,máy nén khí hoạt động theo nguyên lý này như kiểu máy nén khí ly tâm, máy nén khí đối lưu và máy nén khí dòng hỗn hợp…

3. Máy nén khí phân loại theo áp suất làm việc

– Máy nén khí áp suất thấp : p≤15bar

– Máy nén khí áp suất cao : ≥ 15bar

– Máy nén khí áp suất rất cao : p ≥300 bar