Phân loại và cơ cấu di chuyển của máy nâng kiểu cần

Máy nâng kiểu cần thường được lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng, thiết bị có độ ổn định cao, đảm bảo an toàn trong thi công công trình.

phan-loai-va-co-cau-di-chuyen-cua-may-nang-kieu-can-1

1. Phân loại: 

–  Theo số dầm, cầu trục được chia làm 2 loại : Cầu trục 1 dầm và cầu trục 2 dầm

–  Theo cách bố trí cơ cấu di chuyển, chia 2 loại : Cầu trục dẫn động chung và cầu trục dẫn động riêng

–  Theo cách tựa của cầu trục trên ray, chia 2 loại : Cầu trục đỡ trên ray và cầu trục treo trên ray

2. Cơ cấu: 

–  Cơ cấu di chuyển cầu trục

–  Cơ cấu di chuyển xe con trên dầm

–  Cơ cấu nâng hạ vật

Như vậy, để nâng chuyển vật trong không gian làm việc của cầu trục cần kết hợp hoạt động của 3 cơ cấu nêu trên : cơ cấu nâng hạ vật sẽ nâng vật lên hạ vật xuống theo phương thẳng đứng, cơ cấu di chuyển xe con làm thay đổi vị trí vật theo phương ngang, cơ cấu di chuyển cầu trục làm thay đổi vị trí vật theo phương dọc ray di chuyển.